Skip to main content

Distribution & Revenue Management

Book stay

Flexible on dates? Show in low price calendar

Distribution & Revenue Management

  • Prisvärda distributionsavtal – som del av en större grupp
  • Web med direkt bokningsmotor, GDS-koppling och direkt koppling till allaledande distributionskanaler
  • Ingen manuell hantering av bokningar - direktkoppling till alla ledandedistributionskanaler
  • Automatiserad intäktsstyrning för att skapa en högre och snabbare intäktsökning
  • Automatiserad prognostisering för att upptäcka trender i tid och optimera intäkter
  • Businessintelligence-lösningar och rapportering